• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Kalkulatory
Sprawdź ceny ubezpieczeń OC, AC, nieruchomości, NNW oraz innych!
więcej...


Skontaktuj się z nami już dziś!
tel. 091 573 89 07
tel. 0 604 622 871

Dla firm


UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU

 • OC, AC, NNW pojazdów mechanicznych (flota)
 • Ubezpieczenie od ognia, zdarzeń losowych i kradzieży pojazdów specjalnych pod leasing, kredyt
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Odpowiedzialność cywilna (OC deliktowo-kontraktowe)
 • Ubezpieczenie inwestycji od wszystkich ryzyk budowy
 • Grupowe Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia zdrowotne


GWARANCJE FINANSOWE

 • gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium
 • gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu
 • gwarancje ubezpieczeniowe należytego usunięcia wad i usterek


UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE

 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • OC spedytora